Duurzaamheid

Kerncijfers

De houtafvalinstallatie E-Wood koppelt de duurzame toepassing van een afvalproduct aan de productie van groene of hernieuwbare energie en draagt zo bij aan de klimaatdoelstellingen van Europa en Vlaanderen.

E-Wood zal vanaf 2022 150 000 tot 180 000 ton van houtafval per jaar gaan verwerken. Het gaat om  niet-verontreinigd behandeld (en eventueel verontreinigd) houtafval alsook houtstof afkomstig van het shredderen van houtafval of om de houtige fractie van groenafval dat voor het composteren al gescheiden is.
Die 180 000 ton houtafval levert straks 19 tot 20 megawatt groene energie op die, omgezet in elektriciteit, bestemd is voor het elektriciteitsnetwerk van Vlaanderen. Dat levert een vermeden uitstoot van ongeveer 97 000 ton CO2 op, te vergelijken met de vermeden uitstoot van 45 windturbines.

E-Wood past binnen het Vlaamse beleid dat kleinschalige (tot 20 MW) houtafvalinstallaties prefereert. De installatie zal beschikbaar houtafval uit de regio verwerken dat nu nog naar Duitsland en Nederland gaat. Daarnaast is er op de West-Europese markt voldoende houtafval beschikbaar dat voor verwerking door E-Wood in aanmerking komt.

Een duurzame oplossing

Voor klanten van Veolia en Indaver biedt E-Wood vanaf 2022 een duurzame en competitieve oplossing van hun houtafval dat niet te recyclen is. De investering brengt heel wat opportuniteiten voor de verdere ontwikkeling van economische activiteiten in de havenregio met zich mee. Tegelijkertijd brengt deze nieuwe energiecentrale Vlaanderen een stap dichter bij de gestelde klimaatdoelstellingen van Europa op het gebied van vermindering van CO2-uitstoot en meer energieopwekking uit hernieuwbare bronnen.

Klimaatdoelstellingen

Het Europese energie- en klimaatbeleid heeft als doel de opwarming van de aarde te beperken. Deze wet- en regelgeving vormt een belangrijke bron voor de Vlaamse klimaatdoelstellingen.
In 2018 werden de Europese klimaatdoelstellingen uit 2010 stevig aangescherpt. Voor 2030 betekent dit:

  • 32 % van de Europese energie afkomstig uit hernieuwbare bron;
  • 32,5 % minder verbruik van energie;
  • 55 % minder CO2-uitstoot (Green Deal).

De Green Deal uit 2019 heeft als doelstelling om tegen 2030 55% minder CO2 uit te stoten (referentiejaar 1990). In 2050 moeten de lidstaten klimaatneutraal zijn.

Vlaanderen heeft nood aan groene energie om deze klimaatdoelstellingen te realiseren. Met de nieuwe E-Wood installatie, waar houtafval benut wordt als groene brandstof voor groene energie, staat Vlaanderen een stap dichter bij het realiseren van deze doelstellingen. 

De hernieuwbare energieproductie van E-Wood realiseert een vermeden CO2-uitstoot, vergelijkbaar met circa 45 windturbines.
E-Wood werkt als duurzame energiecentrale voor houtafval volledig op hernieuwbare energie. Daarmee past zij uitstekend in het nieuwe Europese klimaatbeleid. 

Circulaire economie

In een circulaire economie worden materialen zoveel mogelijk en efficiënt hergebruikt. Als afvalverwerkers voelen Veolia en Indaver de verantwoordelijkheid om de afvalstromen zo nuttig mogelijk te gebruiken. Voor het houtafval van slechte kwaliteit bouwen we daarom een nieuwe installatie. We evolueren naar een circulaire economie, waarbij afval niet het eindpunt is, maar slechts een fase in de levensloop van een materiaal, waar we nieuwe grondstoffen en energie uit halen. 

Paul De Bruycker, CEO Indaver:
“Afval is geen eindproduct, het is een fase in de levensloop van een materiaal. Met E-Wood winnen we groene energie terug uit afvalhout. Dit project is een voorbeeld van het duurzaam engagement van de industrie om de klimaatdoelstellingen mee te realiseren.”