ECLUSE

De energiecentrale E-Wood zet 20 megawatt via een turbine in elektriciteit om. De reststoom kan aan het industriĆ«le stoomnetwerk van ECLUSE geleverd worden. Zo versterken we de groene energiecluster op Linkeroever.  

Op 15 maart 2019 werd het stoomnetwerk ECLUSE in de Antwerpse haven officieel in gebruik genomen. ECLUSE levert aan vijf chemische bedrijven stoom die opgewekt wordt door de verbranding van afvalstoffen in de installaties van Indaver en SLECO. De vijf bedrijven hoeven voor hun productieprocessen niet langer zelf stoom te maken op basis van aardgas. Op jaarbasis betekent dit een vermindering van maar liefst 100 000 ton CO2-uitstoot.
Deze groene energievoorziening is momenteel goed voor minstens 5 % van alle groene warmte die in Vlaanderen wordt geproduceerd. Daarmee levert ECLUSE een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Het stoomnetwerk is voor de toekomst gebouwd. Het beschikt over een dubbele capaciteit van wat er op dit moment aan stoom wordt gevraagd.

www.ecluse.be