Houtafval

Niet-verontreinigd behandeld houtafval als brandstof voor groene energie

E-Wood benut houtafval dat niet geschikt is voor recyclage, het zogenoemde niet-verontreinigd behandeld houtafval (B-hout), als brandstof voor groene energie. Dit houtafval komt allereerst uit Belgi├ź, maar ook uit de omringende landen. 
Biomassa, waarvoor bomen gekapt worden, wordt niet gebruikt. Volgend afvalhout kan in de installatie verwerkt worden:    

  • niet verontreinigd behandeld houtafval, maar niet geschikt voor recyclage
  • verontreinigd behandeld houtafval
  • zeefoverloop afkomstig van groencompostering 
  • houtige fractie van groenafval: houtig materiaal dat voorafgaand aan de compostering wordt afgescheiden. 

Versterking marktpositie

Met E-Wood verstevigen Veolia en Indaver hun positie in verwerking van afval. Door deze investering worden beide partners minder afhankelijk van de marktschommelingen en kunnen ze hun klanten een stabiele oplossing bieden, zowel voor de afname van houtafval als voor de continu├»teit van de energievoorziening. 

Door  niet-verontreinigd behandeld houtafval selectief te verwerken in de E-Wood installatie, voorzien Veolia en Indaver daarenboven in de behoefte van het Vlaamse en Europees energiebeleid om tot een hoger percentage aan energie uit hernieuwbare bron te komen. Bovendien zal de groene stroom de ecologische voetafdruk van de stroomafnemers gevoelig verbeteren.

Thermische verwerking

De opslag en de verwerking van het houtafval gebeuren in een overdekte hal. Het materiaal wordt in een voorbehandelingsinstallatie verkleind door een shredder. 

E-Wood gebruikt de wervelbedtechnologie om het houtafval thermisch te verwerken. De installatie beschikt over een intensieve rookgasreiniging. De warmte die afkomstig is van de thermische verwerking wordt gerecupereerd in een stoomketel. Een turbinegenerator zet deze stoom om in elektriciteit die zij als groene stroom aan het Vlaamse elektriciteitsnet levert.