Mijlpalen

Van aanvang…

In het najaar van 2020 is de bouw van de afvalenergiecentrale aangevangen. De E-Wood installatie komt te staan op de site van Doel zodat zij optimaal gebruikmaakt van de bestaande infrastructuur. Op deze locatie is een ervaren operationeel team aanwezig waardoor de operaties efficiënt te integreren zijn.

Eind 2022

Nieuwe energiecentrale E-Wood opgestart

Op donderdag 1 december is de nieuwe energiecentrale van E-Wood opgestart. De indienststelling werd goedgekeurd door AIB Vinçotte.

E-Wood zal jaarlijks circa 180 000 ton niet recycleerbaar houtafval omzetten naar energie. De energie die vrijkomt bij dit proces wordt omgezet tot elektriciteit of ingezet als stoom op het industriële stoomnetwerk van Ecluse. De bouw van de installatie is gestart in het voorjaar van 2020. De investering bedroeg 95 mio EUR. De nieuwe installatie zal werk bieden aan een 15-tal nieuwe medewerkers. Houtafval is een hernieuwbare bron van energie. Door dit houtafval als grondstof te benutten, zorgt E-Wood voor de productie van groene energie. E-Wood draagt zo bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van Europa en Vlaanderen.

Juli 2022

Afwerking opslaghal

De opslaghal waar het afvalhout opgeslagen zal worden wordt afgewerkt. In deze hal staan ook 6 automatische voedingssystemen die continue afval voeden aan de transportsystemen naar de voorbehandeling.

Mei 2022

Installatie schouw

De 70 meter hoge schouw waarlangs de gezuiverde rookgassen de installatie verlaten wordt geïnstalleerd. In de schouw zijn verschillende emissiemetingen geïnstalleerd die continu monitoren dat de rookgassen voldoen aan de vergunningsvoorwaarden.

Installatie schouw
Februari & Maart 2022

Installatie houttransportsysteem naar boilergebouw

De ondersteunende staalstructuur en het kettingtransportsysteem dat zal instaan voor het houttransport van de voorbehandeling naar de verbrandingsoven wordt geïnstalleerd.

Installatie houttransportsysteem naar boilergebouw
Februari 2022

Afwerking aerocondensor

De laatste hand werd gelegd aan de mechanische afwerking van de aerocondensor. Deze lucht/stoom warmtewisselaar zal de laagwaardigde stoom die uit de turbine komt condenseren om zo het resulterende condensaat te kunnen hergebruiken in de stoomketel voor de productie van nieuwe stoom.

Afwerking aerocondensor
Oct 2021

Bouw aanleveringshal

Het materiaal zal in een voorbehandelingsinstallatie verkleind  worden door een shredder en getransporteerd  worden naar de thermische verwerking. 

Bouw aanleveringshal
Sept 2021

Bouw installatie

Bouw installatie
Juni 2021

Bouw installatie: opbouw stoomketel

Bouw installatie: opbouw stoomketel
Najaar 2020

Aanvang bouw

Aanvang bouw
Voorjaar 2020

Vergunning verkregen

Vergunning verkregen
Juli 2019

Ondertekening contract met de aannemer

Ondertekening contract met de aannemer
Dec 2017

Aanvang project

Aanvang project