Energiecentrale

Kerncijfers

De nieuwe verwerkingsinstallatie heeft een capaciteit om op jaarbasis circa 180 000 ton houtafval te verbranden. Vooral bouw- en sloopafval, maar ook afvalhout van containerparken en de industrie. De verwerking van het houtafval gebeurt in een installatie type wervelbedoven.

E-Wood is een warmte-krachtkoppeling (wkk), wat betekent dat de installatie zowel warmte als stroom produceert. De centrale heeft een thermisch vermogen (energiecapaciteit) van 80 megawatt waarmee 20 megawatt via een turbine in elektriciteit wordt omgezet en warmte kan geleverd worden aan het bestaande industriële stoomnetwerk van ECLUSE in de havenregio van Antwerpen.

Energiehub

De E-Wood energiecentrale komt op het terrein van de Indaver-vestiging in Doel. Indaver en Veolia baten op dit terrein nu al met hun joint venture SLECO drie wervelbedovens en turbines uit voor de duurzame en veilige verwerking van niet-gevaarlijk afval en slib. Net als bij E-Wood wordt de verbrandingswarmte gerecupereerd in de vorm van elektriciteit en stoom.

De nieuwe energiecentrale versterkt de samenwerking en benut de bestaande infrastructuur van het terrein bij Doel nog beter. E-Wood wordt naast de wervelbedinstallaties gebouwd om de processen efficiënt te integreren. De centrale zorgt bovendien voor een verdere verankering in, en economische ontwikkeling van de Waaslandhaven. Met de komst van E-Wood wordt Doel een essentiële hub in het terugwinnen van energie.

Uitbreiding energieproductie

Met E-Wood wordt de energieproductie op de site van Indaver in Doel stevig uitgebreid. 
In Doel exploiteert SLECO (een joint-venture tussen Veolia en Indaver) 3 wervelbedovens uit die jaarlijks 600 000 ton aan industrieel afval en slib verbranden.
Daarnaast opereert Indaver in Doel 3 roosterovens waarmee jaarlijks 400 000 ton niet-gevaarlijk huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval worden verwerkt. 

Samen met E-Wood verwerken de 7 installaties meer dan 1,2 miljoen ton afval per jaar en wordt de warmte die vrijkomt bij de thermische processen omgezet tot elektriciteit en stoom. De site in Doel heeft een capaciteit van 106 megawatt elektriciteit en 404 megawatt hogedrukstoom. De elektriciteit wordt op het hoogspanningsnet gezet, de reststoom wordt rechtstreeks aan het ECLUSE-netwerk geleverd aan de omliggende bedrijven in de Waaslandhaven voor hun chemische processen.

Stabiele levering van groene energie

De groene energie van E-Wood is niet afhankelijk van weersomstandigheden. De energiecentrale levert dag en nacht stroom en zorgt voor een stabiele levering van groene energie op het net.