Partners

Indaver

Indaver is een Europese speler in de afvalsector met installaties, exploitaties en vestigingen in België, Nederland, Duitsland, Portugal, Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje.
Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industriële sector, afvalinzamelaars en overheden. Uit deze behandelde afvalstromen wint Indaver waardevolle grondstoffen en energie. Op die manier creëert zij waarde uit afval en helpt daarbij om de materiaalkringloop op een veilige, koolstofarme en energie-efficiënte manier te sluiten.

Dit maakt Indaver de ideale partner in het streven naar een duurzame circulaire economie. In 2020 realiseerde Indaver een omzet van 600 miljoen euro met ongeveer 1900 medewerkers in heel Europa. 
Meer informatie:  www.indaver.com 

Veolia

  • Een belangrijke speler op het gebied van geïntegreerd afvalbeheer.
  • Een van de wereldleiders.
  • Expertise en innovatie ten dienste van de publieke sector, bedrijven en industrieën.
  • Diensten voor meer dan 65 miljoen inwoners in 20 landen.
  • Verwerking van 50 miljoen ton afval.
  • 435.000 industriële en handelsklanten 

Meer informatie: Veolia