Partners

Indaver

Indaver is een Europese speler in de afvalsector met installaties, exploitaties en vestigingen in België, Nederland, Duitsland, Portugal, Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje.
Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industriële sector, afvalinzamelaars en overheden. Uit deze behandelde afvalstromen wint Indaver waardevolle grondstoffen en energie. Op die manier creëert zij waarde uit afval en helpt daarbij om de materiaalkringloop op een veilige, koolstofarme en energie-efficiënte manier te sluiten.

Dit maakt Indaver de ideale partner in het streven naar een duurzame circulaire economie. In 2020 realiseerde Indaver een omzet van 600 miljoen euro met ongeveer 1900 medewerkers in heel Europa. 
Meer informatie:  www.indaver.com 

SUEZ

De SUEZ Groep biedt innovatieve en duurzame oplossingen voor het beheer van water, het hergebruik van afval, de luchtbehandeling en bodemsanering die steden en industriële partners in staat stellen het beheer van hun grondstoffen te optimaliseren en hun milieu- en economische prestaties – zoals in ‘slimme’ steden– te verbeteren.
SUEZ is aanwezig in 5 continenten en haalde in 2020 een omzetcijfer van 17,2 miljard euro.

In België is SUEZ Recycling and recovery actief op het gebied van het inzamelen, verwerken, recycleren en hergebruik van afval en materialen. SUEZ heeft zo’n 1.900 medewerkers in dienst en is op 46 locaties in België actief. In 2020 zamelde SUEZ Belgium 2,3 miljoen ton afval in en heeft ze 3,4 miljoen ton afval verwerkt. Elke dag herwinnen ze meer en meer materialen uit uw afval. Dit is het engagement waar SUEZ voor staat.
Voor meer informatie:  www.suez.be en www.suez.com